Arbocatalogus beveiligingsbranche: arbopanel in actie

scroll
deco deco
circle

Met de vernieuwing van de Arbocatalogus groeit ook de behoefte aan meer zichtbaarheid. Naast het toegankelijker maken van de Arbocatalogus voor online gebruik is een extra slag nodig om de content dichter bij de bezoeker te brengen. We introduceren het Arbopanel, drie experts die de branche – en het gedrag van de beveiliger – op hun duimpje kennen.

In een serie van zes video’s maken we agressie en geweld, fysieke belasting en stress / werkdruk hanteerbaar en vooral praktisch oplosbaar. Met tips en praktijkvoorbeelden laten trainer Stephan Kapma, fysiotherapeut Jeroen Bezemer en psycholoog Victoria Nolen zien hoe je als beveiliger ermee aan de slag kunt. Wat is jouw reflex bij agressieve mensen, hoe houd je je lichaam fit en in vorm, hoe blijf je pestgedrag de baas? De content krijgt extra gelaagdheid in de vorm van verdiepende interviews en social media posts.

De video’s worden bijzonder goed bekeken en gedeeld binnen de bedrijven en tussen beveiligers onderling. Arbo gaat veel meer leven, de experts worden het gezicht van de vernieuwde Arbocatalogus en maken de onderwerpen op de werkvloer bespreekbaar.

“Nicolette en Martin luisteren goed naar de wens van de klant. Komen dan met creatieve en inspirerende ideeën. Lastige arbo-onderwerpen zijn in video’s helder uitgelegd. Al duizenden malen bekeken! ”

Gepke Haringsma
Manager gezond en veilig werken