SVPB: extreme make-over

scroll
deco deco
circle

SVPB wordt gedreven door de kwaliteit van het vak en het beroep van beveiliger. De exameninstelling is spin in het web en verbindende partner binnen het opleidingenspeelveld van de beveiligingsbranche. We gaan aan de slag met een krachtige profilering, zowel inhoudelijk als visueel.

Trends en ontwikkelingen op het gebied van opleiden en beoordelen. Goed georganiseerde examens. Betrouwbare beoordelingen. Gekwalificeerde diploma’s en certificaten. Al meer dan 40 jaar is de Stichting Vakbekwaamheid Particuliere Beveiligingsorganisaties (SVPB) niet alleen een professionele examenorganisatie, maar ook een kennis- en gesprekspartner voor leren en ontwikkelen in de particuliere beveiliging.

Veranderende maatschappij
Als landelijke, sectorale exameninstelling ondersteunt SVPB bij het examineren en beoordelen van jaarlijks ruim 5.000 studenten en de meer dan 30.000 zittende medewerkers voor beroepen in de bedrijfstak Particuliere Beveiliging. Maar de maatschappij verandert. De arbeidsmarkt is voortdurend in ontwikkeling. En dat geldt eveneens voor de branche. Ook SVPB moet zich zowel intern als extern blijven ontwikkelen om in het speelveld van stakeholders haar positie als hét aanspreekpunt waar te blijven maken.

Missie, visie en kernwaarden
De missie en visie zijn de basis voor de communicatiestrategie: wat doen we, waar staan we voor, op welke ontwikkelingen willen inspelen? Hoe kunnen we met communicatie de organisatiedoelen ondersteunen? We gaan aan de slag met een creatieve sessie om missie, visie en kernwaarden aan te scherpen. Dat biedt houvast en inspireert.

Nieuwe visuele stijl
De aangescherpte kernwaarden vertalen we naar een nieuwe visuele huisstijl. Geen restyling of aanscherping, maar een compleet nieuwe look & feel.

Frisse site
Het opnieuw opzetten van de site biedt de kans om om SVPB te profileren als spin in het web én om scherpe keuzes te maken: wat moet voor wie waar makkelijk online vindbaar zijn?

“Met de begeleiding van 2 in beweging heeft SVPB niet alleen een nieuwe frisse huisstijl, een krachtig logo en een indrukwekkende website gekregen, maar ook een identiteit die weergeeft wie we zijn. Dankzij de doortastende aanpak en directe communicatie van Nicolette en Martin straalt SVPB een onderscheidende kracht uit en kan de buitenwereld niet om SVPB heen. We hebben niet gewacht op verandering; we hebben het gemaakt. Samenwerken met 2 in beweging betekent: proactief, doeltreffend en altijd klaar voor actie.”

Riny van Nuland
Manager