Gezond handschoengebruik in schilders- en onderhoudsbranche

scroll
deco deco
circle

OnderhoudNL ziet graag dat schilders handschoenen gebruiken in het dagelijks werk. Omdat de werkzaamheden variëren is de keuze van de juiste handschoen een vereiste. Welke gedragstechnieken kunnen we inzetten zodat de vaklieden gezond blijven werken?

Handschoengebruik is geen luxe. Bescherming van de huid – ook op langere termijn – en hygiëne zijn in het geding. Bovendien zijn enkele onderhoudsbedrijven beboet door de arbeidsinspectie vanwege onjuist of ontoereikend gedrag. We nemen deel aan een zgn. gedragsinterventie: zijn schilders eerder geneigd de handschoen op te pakken, als het bedrijf ze actief aanbiedt en promoot? Mede gestimuleerd door gebruik van een arbo-app, die de weg wijst in persoonlijke beschermingsmiddelen.

Het idee is om routinematig, automatisch gedrag om te buigen naar een keuzemoment. De interventie richt op de directie, de inkoper, de voorman en de schilder zelf. Onder leiding van D&B Gedrag wordt de gedragsroute in kaart gebracht, die moet leiden tot correct handschoengebruik. De campagnematerialen ontwikkelen we aan de hand van diverse technieken. We ontwikkelen ze op zo’n manier dat:

  • ze de aandacht trekken
  • de sociale norm eruit springt (social proof)
  • het gewenste gedrag makkelijk wordt gemaakt
  • het schilders helpt om de boodschap te herinneren.

We kiezen voor ‘makkelijk maken’ (ability) met het thema Gezond vakwerk. Je hebt het zo in de vingers.

Het experiment levert waardevolle inzichten op. Het blijkt dat de feitelijke gedragsinterventie  – kies de juiste handschoen – afhankelijk is van erg veel factoren: beschikbaarheid van de verschillende typen handschoenen, het actief aanbieden ervan, wel / niet onderdeel uitmaken van de set materialen die worden gebruikt tijdens het werk. Ook telt zwaar mee: het bespreekbaar maken ervan, voorbeeldfunctie in het dagelijks gebruik, positieve of negatieve (of neutrale; “maakt geen verschil”) ervaringen, onderkennen van de noodzaak, mate van arbo-minded zijn van de werkgever en voorman.

Voor het gewenste vervolg wil het campagneteam dat handschoenkeuze en -gebruik een automatisme wordt; dat het de norm tijdens het werk wordt en daarmee uiteindelijk een gewoonte. Kansen zien wij in het bewerkstelligen van die sociale norm, de leider van de groep of voorman die de toon zet door middel van sociale bekrachtiging.

 

 

“Mijn samenwerking met 2 in beweging typeer ik als professioneel en hartelijk tegelijk. Martin en Nicolette zijn creatief, betrokken en houden het uiteindelijke doel goed voor ogen. Bovendien zijn ze heel enthousiast. Daar kreeg ik zelf ook energie van!”

Lotte Spijkerman
Gedragspsycholoog D&B Gedrag

Welke gedragstechnieken pas jij toe? Kom ze spiegelen aan die van ons!