VGO-keur: Meeliften op verduurzaming

scroll
deco deco
circle

Bestuurders en vastgoedmanagers van woningcorporaties kennen de principes van resultaatgericht samenwerken (RGS) in de meeste gevallen wel, maar passen ze nog niet altijd toe.

VGO-bedrijven zijn integraal getoetst en zijn optimaal geoutilleerd om complexe onderhoudsprojecten vooraf helder gedefinieerd – ‘resultaatgericht’ – samen met de opdrachtgever uit te voeren. Dat levert een betere regie, rust in het werkproces en kostenbesparingen op.

Nu de verduurzamingsopgave steeds ingewikkelder wordt, kampen bedrijven met capaciteitstekorten, schommelen de prijzen, net zoals de beschikbaarheid van leveranciers en grondstoffen. Dit versterkt de noodzaak van resultaatgericht samenwerken (RGS), waar onderhoudsbedrijven met VGO-keur voor gecertificeerd zijn. Mooi uitgangspunt voor een stuwende campagne.

Met de campagne willen we vastgoedmanagers van woningcorporaties overtuigen van de kansen van resultaatgericht samenwerken (RGS). Dat betekent: einde aanbesteden, geen uitgewerkte bestekken meer, niet voorschrijven maar gezamenlijk innoveren. Ook leven er enkele vooroordelen die hoognodig ontkracht moeten worden.

We kiezen voor collega-managers van corporaties, die we als ‘supporter van RGS’ naar voren schuiven. Zij brengen de methodiek al met succes in de praktijk en hebben daar stellige meningen over. Die brengen we over het voetlicht met de nieuwe website als fundament, inclusief onderzoek, LinkedIn-pagina en -advertising, DM en email-marketing. Resultaatgericht, dat spreekt.

“Met VGO-keur bouwen we continu aan een verbetering van de positionering van bedrijven in het vastgoedonderhoud. Daarvoor is een uitgekiende communicatie-strategie nodig. Martin en Nicolette bruisen van de creatieve ideeën, zeker ook online. Ze zijn bovendien erg flexibel zonder het concept uit het oog te verliezen en hebben aan een half woord genoeg. Bovendien zijn het gewoon twee heel plezierige mensen waardoor de samenwerking eigenlijk vanzelf gaat. 2 in beweging houdt VGO-keur in beweging!”

Edwin Meeuwsen
Vastgoed en Totaal OnderhoudNL